• 21:20

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:20

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهیداشرفی ، کرمانشاه ، ایران
1,734,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:25

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهیداشرفی ، کرمانشاه ، ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی