• 18:40

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری