آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
E